Calendr digwyddiadau
Digwyddiadau Ystâd y Senedd
1 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
2 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


3 Tachwedd 2019 DYDD SUL


4 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
 

ARDDANGOSFA: Dathliad o Arlunwyr Cyfoes Cymru

5 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Y Fframwaith Colegau a Phrifysgolion Iach a Chynaliadwy

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansiad SameYou yng Nghymru

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa hanner blynyddol i ddathlu arlunwyr cyfoes Cymru

6 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
09.00 - 15.30

DIGWYDDIAD: Cynhadledd Ysgolion Heddwch

7 Tachwedd 2019 DYDD IAU
18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Derbyniad y British American Project

8 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


9 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


10 Tachwedd 2019 DYDD SUL


11 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
08.00 - 11.00

DIGWYDDIAD: Lansio’r Wythnos Cyflog Byw

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Darlith Agoriadol Broffesiynol gan Simon Noble, Cadeirydd Marie Curie

12 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH


13 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol - Codi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: “Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni: Mynd y tu hwnt i wleidyddiaeth arferol mewn cyfnod o Argyfwng o ran yr Hinsawdd a’n Hecoleg.”

14 Tachwedd 2019 DYDD IAU
10.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Dathliad y Siartwyr

11.30 - 13.00

DIGWYDDIAD: Seminar Academi Morgan: Effeithiolrwydd ‘Sylw Dyledus’ i Hawliau Plant.

17.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathliad y Siartwyr

15 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


16 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


17 Tachwedd 2019 DYDD SUL


18 Tachwedd 2019 DYDD LLUN


19 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
09.00 - 12.30

DIGWYDDIAD: Brecwast Lles Dynion

11.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Cyhoeddi Gwaith Ymchwil Men’s Shed Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathliad Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth

20 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Derbyniad Diwrnod COPD y Byd

12.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Amgueddfeydd yn y Senedd

14.30 - 17.00

DIGWYDDIAD: Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd MockCOP

21 Tachwedd 2019 DYDD IAU
 

ARDDANGOSFA: O waelod y pwll glo i Dŷ’r Cyffredin - Vernon Hartshorn OBE AS

09.00 - 17.00

DIGWYDDIAD: MockCOP - Dadl Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i Ddathlu Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF)

22 Tachwedd 2019 DYDD GWENER
10.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Rownd derfynol cystadleuaeth siarad cyhoeddus y Rotari i Ysgolion Cymru

23 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN


24 Tachwedd 2019 DYDD SUL


25 Tachwedd 2019 DYDD LLUN
13.45 - 18.00

DIGWYDDIAD: Y Rhuban Wen

26 Tachwedd 2019 DYDD MAWRTH
 

ARDDANGOSFA: Arddangosfa Celf Cymru-Rwmania

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Arddangosfa o Brosiect Cynnydd Arweinwyr Ifanc y Frenhines

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Cyhoeddi Adroddiad CECA Cymru

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: TAITH - Dathlu partneriaeth 20 mlynedd

27 Tachwedd 2019 DYDD MERCHER
10.15 - 15.15

DIGWYDDIAD: Sgiliau BME – Meithrin Gallu Grwpiau Cymunedol drwy Asedau Cymunedol

10.30 - 14.00

DIGWYDDIAD: Arddangosfa Ymchwil Canser

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Ehangu cyfranogiad ym Mhrifysgol Caerdydd

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Staffio Diogel yn Achub bywydau – Digwyddiad Ymgyrchu Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

28 Tachwedd 2019 DYDD IAU
18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Diolchgarwch Sefydliad Gogledd America-Cymru

29 Tachwedd 2019 DYDD GWENER


30 Tachwedd 2019 DYDD SADWRN
12.30 - 16.00

DIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa – Arddangosfa Gelf Cymru-Rwmania