Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Gorffennaf 2021
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

1 Gorffennaf

2 Gorffennaf

5 Gorffennaf

6 Gorffennaf

7 Gorffennaf

8 Gorffennaf

9 Gorffennaf

12 Gorffennaf

13 Gorffennaf

14 Gorffennaf

15 Gorffennaf

16 Gorffennaf

19 Gorffennaf

20 Gorffennaf

21 Gorffennaf

22 Gorffennaf

23 Gorffennaf

26 Gorffennaf

27 Gorffennaf

28 Gorffennaf

29 Gorffennaf

30 Gorffennaf

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Sulgwyn

Dydd Llun 30 Mai - Dydd Sul 5 Mehefin 2022

Yr haf

Dydd Llun 18 Gorffennaf – Dydd Sul 11 Medi 2022

Yr Hydref

Dydd Llun 31 Hydref - Dydd Sul 6 Tachwedd 2022

Yr Nadolig

Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022 – Dydd Sul 8 Ionawr 2023

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Y Gwanwyn

Dydd Llun 20 Chwefror - Dydd Sul 26 Chwefror 2023

Yr Nadolig

Dydd Llun 3 Ebrill – Dydd Sul 23 Ebrill 2023