Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Tachwedd 2023
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

1 Tachwedd

2 Tachwedd

3 Tachwedd

6 Tachwedd

7 Tachwedd

8 Tachwedd

9 Tachwedd

10 Tachwedd

13 Tachwedd

14 Tachwedd

15 Tachwedd

16 Tachwedd

17 Tachwedd

20 Tachwedd

21 Tachwedd

22 Tachwedd

23 Tachwedd

24 Tachwedd

27 Tachwedd

28 Tachwedd

29 Tachwedd

30 Tachwedd

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd

Y Pwyllgor Busnes sy'n pennu dyddiadau Toriadau'r Senedd

Dyddiadau'r toriadau sydd wedi'u cadarnhau

Tymor

Dyddiadau

Y Nadolig

Dydd Llun 18 Rhagfyr 2023 – Dydd Sul 7 Ionawr 2024

Hanner Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 12 Chwefror 2024 – Dydd Sul 18 Chwefror 2024

Y Pasg

Dydd Llun 25 Mawrth 2024 – Dydd Sul 14 Ebrill 2024

Hanner Tymor y Sulgwyn

Dydd Llun 27 Mai 2024- Dydd Sul 2 Mehefin 2024

Yr Haf

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 – Dydd Sul 15 Medi 2024

Dyddiadau arfaethedig

Tymor

Dyddiadau arfaethedig

Hanner Tymor yr Hydref

Dydd Llun 28 Hydref 2024- Dydd Sul 3 Tachwedd 2024

Toriad y Nadolig

Dydd Llun 16 Rhagfyr 2024 – Dydd Sul 5 Ionawr 2025