Calendr

Mae calendr y Senedd yn cynnwys manylion am y Cyfarfod Llawn, cyfarfodydd pwyllgor a busnes swyddogol arall y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Senedd ac yn y Pierhead, ac am ddigwyddiadau’r Senedd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru.

Noder y gall dyddiadau’r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor newid. Mae amlinelliad o’r amserlenni ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor, yn ogystal â dyddiadau’r toriadau ac amserlen ar gyfer cwestiynau llafar i’r Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd, ar gael yn Amserlen y Senedd.

Hydref 2019
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

1 Hydref

2 Hydref

3 Hydref

4 Hydref

7 Hydref

8 Hydref

9 Hydref

10 Hydref

11 Hydref

14 Hydref

15 Hydref

16 Hydref

17 Hydref

18 Hydref

21 Hydref

22 Hydref

23 Hydref

24 Hydref

25 Hydref

28 Hydref

29 Hydref

30 Hydref

31 Hydref

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd: 2021

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Toriad y Pasg

Dydd Llun 29 Mawrth - Dydd Mawrth 6 Ebrill 2021

Cyfnod cyn y diddymiad

Dydd Mercher 7 Ebrill - Dydd Mercher 28 Ebrill 2021

Caiff y Senedd ei diddymu ar 29 Ebrill 2021