Digwyddiad

ARDDANGOSFA: Beth Sydd Bwysicaf?

Dyddiad: Dydd Gwener 12 Ionawr 2024 i ddydd Iau 15 Chwefror 2024

Lleoliad: Oriel y Senedd

Disgrifiad: Mae Beth Sydd Bwysicaf? (What Matters Most?) yn cynnig darlun gonest, cignoeth ac ysbrydoledig o'r hyn sy'n bwysig wrth fyw ac wrth farw, gyda'r nod o wella gofal diwedd oes trwy rannu profiadau pobl sy'n derbyn gofal a phobl sy’n rhoi gofal.

Hyperddolen: https://senedd.cymru/ymweld-a-ni/arddangosfeydd/beth-sydd-bwysicaf/

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr