Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Daeth y Doethion: Gorymdaith Llusernau Nadoligaidd a Chyngerdd Carolau

Dyddiad: Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

Amser: 19.00 - 20.30

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Digwyddiad mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru i ddathlu Nadolig 2023 yw hwn. Bydd yn dechrau yn adeilad y Ganolfan gyda chawl a bara, yna bydd gorymdaith llusernau o amgylch y Bae, gan orffen ar risiau’r Senedd, lle bydd corau a pherfformiadau eraill, a darlleniadau gan y Llywydd ac Aelodau eraill. Bydd y digwyddiad ar agor i’r cyhoedd.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr