Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Noddfa yn y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae lleisiau ffoaduriaid o bwys, ac mae Noddfa yn y Senedd am i leisiau ceiswyr lloches gael eu clywed yn y Senedd. Nod y digwyddiad, drwy drafod y materion mawr y mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn eu hwynebu, yw addysgu ac egluro sut y gall Cymru ddod yn Genedl Noddfa.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr