Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Adroddiad “A yw Cymru’n decach?”

Dyddiad: Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn lansio ei adroddiad blaenllaw “A yw Cymru’n decach?”

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr