Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Arwain Cynefin

Dyddiad: Dydd Gwener 24 Tachwedd 2023

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae Ysgol Gynradd Llangatwg, Ysgol Gynradd Willowtown, EVI a Promo Cymru yn dathlu eu cynefin eu hunain a gallu ei DRYSORI a’i DDATHLU drwy’r CELFYDDYDAU MYNEGIANNOL i greu cymunedau newydd a fydd yn cynnal ac yn cefnogi CENEDLAETHAU’R DYFODOL. Yn y pen draw, rydym am geisio creu cymunedau sy’n parhau i weithio, chwarae a dathlu gyda’i gilydd, i gynnal eu hunain i edrych tuag at ddyfodol llewyrchus.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr