Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Newid Hinsawdd Model y Cenhedloedd Unedig

Dyddiad: Dydd Iau 23 Tachwedd 2023

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Bydd ein Model o’r Cenhedloedd Unedig yn dwyn ynghyd bobl ifanc rhwn 16 a 18 oed i gynrychioli gwahanol wledydd sy’n negodi i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd. Byddai’n efelychu Cynhadledd y Partïon ac yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau ledled y DU ym mhedair gwlad y DU.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr