Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathlu 50 mlynedd o’r Ganolfan Dechnoleg Amgen

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Ymunwch â’r Ganolfan Dechnoleg Amgen wrth inni ddathlu 50 mlynedd o ymchwil ac addysg arloesol i greu gwell dyfodol i bawb. Byddwch yn clywed gan amrywiaeth o siaradwyr fydd yn ysbrydoli, yn canfod rhagor am rai o’r arferion dyfeisgar rydym wedi’u datblygu a’u haddysgu yn y Ganolfan dros y pum degawd diwethaf, a dysgu am ein cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr