Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Rhuban Gwyn Gyda’r Nos

Dyddiad: Dydd Llun 20 Tachwedd 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Gwylnos yng ngolau cannwyll yw hwn yn gynnar gyda’r nos ar risiau’r Senedd a derbyniad yn y Neuadd, i ddangos undod â dioddefwyr a goroeswyr trais yn erbyn menywod a merched dros y byd.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr