Digwyddiad

DIGWYDDIAD : Cyflwyniad i'ch Senedd - cyflwyniad ar-lein (Cyflwyniad yn Gymraeg)

Dyddiad: Dydd Mercher 20 Rhagfyr 2023

Amser: 14.00 - 15.00

Lleoliad: Digwyddiad ar-lein

Disgrifiad: Ymunwch gyda ni ar gyfer cyflwyniad ar-lein sy'n rhoi trosolwg i chi o: Senedd Cymru – pwy ydym ni a’r hyn a wnawn. Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru. Cynrychioli chi a'ch cymuned: Aelodau o’r Senedd. Dweud eich dweud: Dyma gyfle i ddod i wybod sut y gallwch chi wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed

Hyperddolen: https://www.eventbrite.co.uk/e/141821783773

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy gofrestru ymlaen llaw drwy’r linc uchod neu drwy gysylltu gydag ein llinell archebu ar 0300 200 6565 neu drwy e-bost ar cysylltu@senedd.cymru

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr