Digwyddiad

ARDDANGOSFA: Cymanfa’r Adar: Gylfinir & Carfil Mawr

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 Medi 2023 i ddydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

Lleoliad: Oriel y Senedd ac Oriel y Dyfodol y Pierhead

Disgrifiad: Mae’r artist a’r animeiddiwr Sean Harris yn rhoi sylw haeddiannol i ddau aderyn eiconig, sef y Gylfinir, a all ddiflannu o Gymru mewn llai na degawd, a’r Carfil Mawr, y mae ei dranc trasig, wedi’i brofi gan wyddoniaeth arloesol yng Nghymru, yn codi cwestiynau pwysig am ein gallu ni i ddysgu o gamgymeriadau'r gorffennol.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr