Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Rhapsodi - Athrylith Anghofiedig Dorothy Edwards

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Amser: 15.00 - 20.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: I ddathlu Mis Hanes Menywod, mae Cwmni Sirens yn cyflwyno detholiad o ddrama newydd 'The Beautiful Rhythm of Life and Death', sef hanes yr athrylith anghofiedig a 'nofelydd gorau ei chenhedlaeth,' Dorothy Edwards.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr