Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathlu Blwyddyn Newydd y Cwrdiaid yn y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd a'r Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Dathliad o Flwyddyn Newydd y Cwrdiaid, a gynhelir gan Darren Millar AS, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ffydd.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr