Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Y Wallich: Iechyd Meddwl

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae’r Wallich yn lansio adroddiad sy’n dystiolaeth o’r argyfwng iechyd meddwl sy’n cael effaith anghymesur ar bobl ddigartref. Yn dilyn arolwg staff gyda rhwystrau anecdotaidd, ymchwiliodd y Wallich i’r graddau y mae pobl ddigartref yn cael eu hallgáu o wasanaethau argyfwng iechyd meddwl.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr