Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Prosiect Cyfeillion Gwrth-hiliaeth UNSAIN Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae UNSAIN Cymru wedi datblygu prosiect yng Nghymru i gefnogi’r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol drwy sefydlu rhwydwaith o Gyfeillion Gwrth-hiliaeth ym mhob un o’i changhennau yng Nghymru. Fe’i cynhelir ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail Hil, a’i nod yw lansio’r prosiect a dathlu gwaith UNSAIN Cymru i ddileu gwahaniaethu ar sail hil yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr