Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli!

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd a'r Oriel, Y Senedd

Disgrifiad: Bydd y digwyddiad yn lansio’r adroddiad ar greu cenedl o ail gyfle drwy addysg i oedolion. Bydd y digwyddiad yn nodi argymhellion i Lywodraeth Cymru, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd, a’r sector ôl-16 i wella llwybrau dysgu i oedolion.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr