Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cerddoriaeth mewn Ysbytai a Gofal – Dathlu Pen-blwydd yn 75 a Rhwydweithio

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Amser: 10.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Digwyddiad i ddathlu a rhwydweithio sy’n tynnu ynghyd cerddorion Cerddoriaeth mewn Ysbytai a Gofal ynghyd ac yn codi proffil yr elusen ymysg partneriaid posibl a gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol yn y sector iechyd a gofal yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr