Digwyddiad

DIGWYDDIAD: LeadHerShip

Dyddiad: Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Amser: 09.00 - 16.30

Lleoliad: Neuadd, Senedd a Siambr Hywel

Disgrifiad: Mae LeadHerShip Senedd yn gyfle i nifer o fenywod ifanc o amgylch Cymru ddod i weld y Senedd a chraidd gwleidyddiaeth Cymru. Byddant yn cysgodi Aelodau yn y bore, mynd i wylio Cwestiynau i’r Prif Weinidog, cael sesiwn holi ac ateb gydag Aelodau o’r Senedd sy’n fenywod, ac yna cymryd rhan mewn dadl ar bwysigrwydd parhaus Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn y prynhawn yn Siambr Hywel.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr