Digwyddiad

DIGWYDDIAD: ‘Going for Growth’ – Diogelu’r Sector Awyrofod Masnachol yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Oriel, Senedd

Disgrifiad: Mae’r DU yn arwain y byd ym maes awyrofod ac mae Cymru’n greiddiol i’r diwydiant hwnnw. Cafodd y sector blaenllaw hwn ei daro’n galed gan bandemig Covid-19, ond nawr yw’r amser i adfywio, ailadeiladu a thyfu. Gweledigaeth gweithwyr yw ‘Going for Growth’. Fe’i hysgrifennwyd gan aelodau Unite sy’n gweithio yn y sector awyrofod. Mae’n nodi’r camau angenrheidiol i sicrhau dyfodol gwyrddach, cynaliadwy a mwy hunangynhaliol i weithwyr a’r economi.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr