Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansiad Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023

Amser: 11.00 - 15.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae’r digwyddiad i lansio Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn dod i brifddinas Cymru ym mis Chwefror bob blwyddyn i ysbrydoli, addysgu ac amlygu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae’r ŵyl yn mynd i leoliadau cymunedol drwy Gaerdydd, gan gynnwys llyfrgelloedd, caffis, bariau a strydoedd, yn y cnawd ac ar-lein, gydag ystod o ddigwyddiadau sy’n sicr o gyfareddu a dysgu rhywbeth newydd.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

  • MSS David Rees

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr