Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Apêl Fawr Cennin Pedr Flynyddol Marie Curie

Dyddiad: Dydd Iau 9 Chwefror 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae Marie Curie yn dod â’u digwyddiad lansio Apêl Fawr Cennin Pedr Flynyddol, a noddir gan Jane Hutt AS, i’r Senedd. Cyfle i gefnogwyr, codwyr arian, cydweithwyr ac Aelodau o’r Senedd ddod at ei gilydd i ddathlu gwaith Marie Curie dros y flwyddyn ddiwethaf ac edrych i’r dyfodol.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr