Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Y Sefydliad Allforio a Masnach Ryngwladol yng Nghymru, 2023 - 2025

Dyddiad: Dydd Iau 2 Chwefror 2023

Amser: 16.30 - 19.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd y Sefydliad Allforio a Masnach Ryngwladol yn amlinellu ei gynlluniau ar gyfer helpu microfusnesau a busnesau bach a chanolig yng Nghymru i fasnachu’n rhyngwladol i gynulleidfa o randdeiliaid a chyfryngau busnes Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr