Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Technoleg ynni o’r gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd

Dyddiad: Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Bydd technoleg ynni o’r gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd yn chwarae rôl hanfodol wrth gyrraedd targedau sero net a’r Hinsawdd. Dewch i ymuno ag arweinwyr yn y maes a dysgu sut y gall Aelodau o’r Senedd gefnogi’r sector i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr