Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Blwyddyn Gweithwyr Anabl 2022 UNSAIN

Dyddiad: Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022

Amser: 09.30 - 16.30

Lleoliad: Pierhead

Disgrifiad: Ar ôl dwy flynedd o heriau digynsail i weithwyr anabl, mae UNSAIN wedi gwneud 2022 yn Flwyddyn y Gweithiwr Anabl. Yn wythnos Diwrnod Personau ag Anableddau y Cenhedloedd Unedig, mae’r digwyddiad unigryw hwn yn gyfle cyffrous i arddangos y sgiliau, y profiad a’r rhinweddau y mae gweithwyr anabl yn eu cynnig i weithlu’r sector cyhoeddus ac i gymdeithas.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr