Digwyddiad

ARDDANGOSFA: Mantell o Flodau Pabi Cricieth

Dyddiad: Dydd Mercher 2 Tachwedd 2022 i ddydd Mawrth 29 Tachwedd 2022

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Yn 2020, cafodd llawer o ddigwyddiadau Dydd y Cofio eu canslo oherwydd Covid-19. Yn hytrach, daeth trigolion yng Nghricieth, Gwynedd, at ei gilydd i greu mantell o flodau pabi a gafodd ei harddangos fel rhan o arddangosfa i nodi Dydd y Cofio. Bydd y fantell yn cael ei harddangos yn y Senedd fis Tachwedd eleni fel rhan o ddigwyddiadau Dydd y Cofio 2022.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr