Digwyddiad

ARDDANGOSFA: Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig 2022

Dyddiad: Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022 i ddydd Iau 9 Chwefror 2023

Lleoliad: Oriel y Dyfodol, Y Pierhead

Disgrifiad: Nod y Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig yw dangos bywiogrwydd a thalent y bobl sy’n paentio yng Nghymru. Drwy gyfres o arddangosfeydd ar draws deuddeg lleoliad yn y De, y Canolbarth a'r Gorllewin, mae‘r dathliad yn cynrychioli rhai o beintwyr mwyaf arwyddocaol Cymru, yn ogystal â'r rhai sydd wrthi’n ennill eu plwyf.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr