Digwyddiad

ARDDANGOSFA: Black and Welsh

Dyddiad: Dydd Sadwrn 8 Hydref 2022 i ddydd Sadwrn 29 Hydref 2022

Lleoliad: Neuadd y Senedd

Disgrifiad: Daw'r gwneuthurwr ffilmiau Liana Stewart â phobl o bob cwr o Gymru at ei gilydd i rannu eu profiadau o beth mae'n ei olygu i fod yn ddu ac yn Gymraeg. Bydd Black and Welsh yn cael ei ddangos yn y Senedd drwy gydol mis Hydref i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon 2022.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr