Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cancer Research UK - Inspire

Dyddiad: Dydd Iau 13 Hydref 2022

Amser: 13.00 - 16.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae Cancer Research UK wedi gwneud cynnydd drwy fynd i'r afael â chanser mewn pedair ffordd allweddol; atal, diagnosis cynnar, datblygu triniaethau newydd a gwneud y gorau o’r triniaethau presennol. Mae 2 o bob 4 claf yn awr yn goroesi canser am ddeng mlynedd neu ragor. Ni fyddai'r cynnydd hwn yn bosibl heb ein cefnogwyr. Ar y diwrnod, byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â chefnogwyr o'r un anian; gofyn cwestiynau mewn amgylchedd croesawgar; a gweld yr effaith y mae rhoddion mewn ewyllys yn ei chael ar gyflawni’n huchelgais o sicrhau bod 3 o bob 4 claf yn goroesi eu canser am 10 mlynedd neu ragor erbyn 2034.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr