Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Gwobrau Womenspire 2022 (Chwarae Teg)

Dyddiad: Dydd Iau 29 Medi 2022

Amser: 10.00 - 22.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Dathlu menywod anhygoel! Mae Womenspire yn cydnabod llwyddiant menywod ym mhob agwedd ar fywyd, boed yn llwyddiant personol neu’n gyfraniad eithriadol. Mae Gwobrau Womenspire Chwarae Teg yn tynnu sylw at lwyddiant rhyfeddol menywod ledled Cymru a bydd yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr