Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lleisio barn

Dyddiad: Dydd Mercher 28 Medi 2022

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Lansio ymgyrch Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru i godi ymwybyddiaeth o faterion nyrsio ymhlith yr Aelodau, yn enwedig ynghylch lefelau staffio a chynllunio’r gweithlu, drwy hwyluso ymgysylltiad rhwng staff nyrsio ac Aelodau o’r Senedd.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr