Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Cymorth Canser Macmillan - Bore Coffi yn y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Amser: 12.00 - 14.00

Lleoliad: Neuadd, Senedd

Disgrifiad: Mae Cymorth Canser Macmillan yn cynnal y Bore Coffi Mwyaf yn y Byd blynyddol yn y Senedd. Dros goffi a chacen, bydd Aelodau o'r Senedd a'u staff cymorth yn cael cyfle i drafod gwaith Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru ac edrych ymlaen at gynnal a chefnogi eu boreau coffi lleol eu hunain.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr