Digwyddiad

ARDDANGOSFA: CÂN Y COED Symffoni’r Coedwigoedd Glaw

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Mehefin 2022 i ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf 2022

Lleoliad: Neuadd, Senedd

Disgrifiad: Mae Symffoni Coedwigoedd Glaw CÂN Y COED yn gydweithrediad unigryw rhwng Coedwigoedd Glaw Cymru a'r Artist Sain Amgylcheddol, Cheryl Beer. Arweinir y cyfansoddiad gan systemau fasgwlaidd coed hynafol, rhedyn a mwsogl, a goladwyd drwy addasu cymhorthion clyw a thechnoleg sain fiofeddygol.

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr