Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Polisi masnach newydd y Deyrnas Unedig – Sut beth yw dull cynhwysol?

Dyddiad: Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Amser: 10.00

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae'n bleser gennym eich gwahodd i lansiad ar y cyd rhwng prosiect Cyfiawnder Masnach Cymru (TJW) a'r Ganolfan Polisi Masnach Gynhwysol (CITP). Ymunwch â ni ar 9 Mehefin yn y Pierhead ym Mae Caerdydd i gwrdd ag aelodau'r tîm o'r ddau brosiect ac i drafod sut y gall y Deyrnas Unedig symud tuag at bolisi masnach effeithiol, teg a chynhwysol sydd wedi'i gydgysylltu'n sylweddol ar draws meysydd polisi a daearyddiaethau.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr