Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Ynni Niwclear

Dyddiad: Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Ynni niwclear yw’r ynni mwyaf dibynadwy, mwyaf pwerus a mwyaf cynaliadwy sydd gennym. Mae’n gweithio 24/7 i gyflenwi pŵer carbon isel a sicrhau ffynhonnell ynni ddiogel, ac mae’n ysgogi twf economaidd, gan ddarparu swyddi gwyrdd, crefftus o ansawdd uchel ym mhob cwr o’r wlad. Bydd y derbyniad yn gyfle i Aelodau ddysgu mwy am y diwydiant niwclear sifil yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr