Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Cancer Research UK

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Mehefin 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Nod derbyniad blynyddol Cancer Research UK yn y Senedd yw dwyn ynghyd y rhai sy’n gweithio yn CRUK, gwyddonwyr yr ydym yn eu hariannu yng Nghymru, Aelodau o’r Senedd a Gweinidogion Llywodraeth Cymru i arddangos y gwaith rydym yn ei wneud yng Nghymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr