Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad Fforwm ENQA

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Bydd y digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd asiantaethau sicrhau ansawdd ar gyfer addysg uwch sydd yn ardal addysg uwch Ewrop.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr