Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Derbyniad yn y Senedd i’r Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon 2022

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Amser: 12.30 - 14.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Digwyddiad i ddathlu'r cynnydd a wnaed o ran lles anifeiliaid yng Nghymru a chyfle i edrych ymlaen at fusnes sydd ar y gweill yn y Senedd, gan gynnwys rhoi terfyn ar ddefnyddio maglau a chewyll ar gyfer bridio adar 'hela'.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr