Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Singing the Sun in Flight - Barddoniaeth yn y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Bydd ‘Singing the Sun in Flight: Barddoniaeth yn y Senedd’ yn rhoi llwyfan i leisiau amrywiol o bob rhan o Gymru; yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hyrwyddo diwylliant llenyddol Cymru; ac yn ennyn diddordeb pobl o bob oedran a chefndir yn y Senedd.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr