Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio Her yr Arctig 2023

Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Mai 2022

Amser: 10.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Mae Legacy in the Community mewn partneriaeth newydd gyda Sefydliad Woodmor. Gyda'n gilydd, gwnaethom lansio Her yr Arctig 2023 yn swyddogol, gan ddod â rhaglen gyflogadwyedd arloesol i Gymru. Prosiect Cymru gyfan sydd â’r nod o ddod â 12 o unigolion di-waith, dros 25 oed, at ei gilydd, gan roi cyfle iddynt dyfu, datblygu sgiliau newydd, gwella eu lles, a gwella eu hunanhyder. Bydd digwyddiad y Senedd yn hyrwyddo Her yr Arctig 2023.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr