Digwyddiad

ARDDANGOSFA: CHERISH

Dyddiad: Dydd Sadwrn 28 Mai 2022 i ddydd Iau 14 Gorffennaf 2022

Lleoliad: Oriel y Senedd

Disgrifiad: Mae CHERISH yn dwyn ynghyd dîm o archeolegwyr, daearyddwyr a gwyddonwyr morol sy'n astudio effeithiau newid yn yr hinsawdd ar dreftadaeth arfordirol a morol ledled Cymru ac Iwerddon. Mae arddangosfa CHERISH yn manylu ar waith y prosiect ac effaith newid yn yr hinsawdd ar ein treftadaeth ddiwylliannol. Mae hefyd yn cynnwys ymatebion i'r safleoedd a astudiwyd, a grëwyd gan yr artistiaid Pete Monaghan a Julian Ruddock.

Hyperddolen: https://senedd.cymru/ymweld-a-ni/arddangosfeydd/cherish/

Agored i’r cyhoedd: Ydy

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr