Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Partneriaeth Iechyd Meddwl De-ddwyrain Cymru ar gyfer Myfyrwyr

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Mehefin 2022

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Digwyddiad lansio swyddogol ar gyfer y cynllun peilot Partneriaeth Iechyd Meddwl De-ddwyrain Cymru, sef prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i wella mynediad at gymorth iechyd meddwl a chefnogaeth ar gyfer myfyrwyr Addysg Uwch yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr