Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Seremoni Wobrwyo Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Dyddiad: Dydd Iau 16 Mehefin 2022

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Y Senedd

Disgrifiad: Gwobr Cyflogadwyedd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan (Met) Caerdydd - cydnabod gweithgareddau allgyrsiol a chanolbwyntio ar ddatblygiad personol. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau llwybr y Wobr yn cryfhau eu cyflogadwyedd ac yn cynyddu eu sgiliau a'u galluoedd a fydd yn sicrhau y gallant gyfleu'r rhain yn effeithiol i gyflogwyr yn y dyfodol.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr