Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Lansio’r gyfrol Hanes Cymru Mewn Deuddeg Cerdd, a dathlu canmlwyddiant Gwasg Prifysgol Cymru

Dyddiad: Dydd Mercher 15 Mehefin 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Yr Oriel, y Senedd

Disgrifiad: Bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi The History of Wales in Twelve Poems gan M. Wynn Thomas yn mis Medi, ac yn 2022 bydd y Wasg yn dathlu ei chanmlwyddiant. Mae’r gyfrol hon yn cwmpasu holl rinweddau’r Wasg, ac ein gobaith yw lansio’r gyfrol ynghlwm â dathliadau’r canmlwyddiant.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr