Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Gwyddoniaeth a'r Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth 17 Mai 2022

Amser: 12.00 - 19.30

Lleoliad: Y Senedd a'r Pierhead

Disgrifiad: Mae Gwyddoniaeth a'r Senedd yn ddigwyddiad sydd wedi’i gynnal ers 2005 ac felly mae'n ddgwyddiad sefydlog yng nghalendr Senedd Cymru. Caiff ei drefnu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar ran, ac ar y cyd â chymuned wyddoniaeth a pheirianneg Cymru

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr