Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Dathlu Deng Mlynedd o waith y School of Hard Knocks yng Nghymru

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Mai 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Pierhead

Disgrifiad: Mae’r School of Hard Knocks yn elusen sy’n cael effaith arwyddocaol gyda phobl Ifanc ac oedolion yng Nghymru. Eleni, yn 2022, mae’r elusen yn dathlu deng mlynedd o ymgysylltu a chefnogi, ac mae’n arddangos yn y Senedd ganlyniadau ei waith drwy ddwyn ynghyd y bobl ifanc a’r oedolion a gefnogwyd ganddo, ac sydd wedi datblygu i gyflawni eu potensial yn llawn.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr