Digwyddiad

EDIGWYDDIAD: Lansio arddangosfa 'This is Older'

Dyddiad: Dydd Mawrth 26 Ebrill 2022

Amser: 18.00 - 20.00

Lleoliad: Oriel, y Senedd

Disgrifiad: O bync-rociwr i ffermwr defaid mynydd, ac o nofwyr gwyllt i’r rhai sy’n cadw rhandiroedd, mae Age Cymru yn falch iawn o gyflwyno arddangosfa sy'n ysgogi'r meddwl, gyda’r nod o chwalu stereoteipiau negyddol o bobl hŷn. Fe’i crëwyd mewn cydweithrediad â ffotograffydd o fri Jon Pountney a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Agored i’r cyhoedd: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal y tu allan i’n horiau agor arferol, felly bydd presenoldeb ynddo drwy wahoddiad yn unig

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr