Digwyddiad

DIGWYDDIAD: Digwyddiad i lansio ymgyrch ‘Forever Flowers’ yng Nghastell Caerdydd

Dyddiad: Dydd Llun 25 Ebrill 2022

Amser: 12.00 - 13.30

Lleoliad: Y Neuadd, Y Senedd

Disgrifiad: Mae’n bleser gan City Hospice gyhoeddi bod ein hymgyrch ‘Forever Flowers’ yn dychwelyd i Gastell Caerdydd. Mae ymgyrch Forever Flowers yn rhoi cyfle unigryw ac arbennig i aelodau’r gymuned gofio eu hanwyliaid ac i ddathlu bywyd. Bydd ein digwyddiad yn y Senedd i lansio’r ymgyrch yn gyfle i hysbysu pobl Cymru am yr ymgyrch gyffrous hon.

Agored i’r cyhoedd: Mae presenoldeb yn y digwyddiad drwy wahoddiad yn unig ond bydd y Senedd a’r Pierhead yn aros yn agored i'r cyhoedd yn ystod ein horiau agor arferol.

Noddir gan

Ychwanegwch y cyfarfod at eich calendr